Školení

Investice do školení je investicí do zvýšené produktivity, celkové účinnosti zařízení, snížené doby nečinnosti zařízení a minimalizace celkovýchnákladů na pořízení.Školicí služby Ilapak poskytují školicí moduly ve výrobním závodě nebo v daném regionu, které mohou být poskytovány buď ve školicím středisku Ilapak, nebo u zákazníka.Školicí programy lze nabízet jako přesně nastavenou skupinu podle předem naplánovaného školení, nebo mohou být upraveny podle specifických potřeb jednotlivého zákazníka.

Momentálně nejsou plánované žádné termíny školení